Podsticaji u poljoprivredi

BOŠ i Mladi istraživači Srbije objavili konkurs za upravljače zaštićenih područja

by Jelena Sajić

Beogradska otvorena škola (BOŠ), u saradnji sa svojim partnerima Mladim istraživačima Srbije, pokrenula je novi program podrške ”Zajedno za zaštićena područja” u okviru projekta ”Zajedno za životnu sredinu“

Mladi istraživači Srbije objavili su otvoreni poziv za podnošenje projektnih ideja sa ciljem unapređenja transparentnosti, komunikacije i saradnje upravljača zaštićenih područja u Srbiji.

Sistemu upravljanja zaštićenim područjima u Srbiji potrebna je veća transparentnost ali i unapređenje praksi koje utiču na lokalne zajednice i njihovo uključivanje u upravljanje područjima. Iz analiza koje su rađene sa upravljačima istaknuto je da postoji potreba da se podižu kapaciteti upravljača za informisanje javnosti, za podizanje svesti kao i za saradnju sa lokalnom zajednicom. 

Ukupan fond prvog ciklusa podrške programa ”Zajedno za zaštićena područja” za 2024. godinu iznosi 10.000 američkih dolara (USD). U 2024. godini biće podržano najmanje 2 Upravljača u maksimalnom iznosu do 5.000 američkih dolara (USD) po projektu. Postoje dva tipa podrške u zavisnosti da li su u pitanju upravljači čiji su osnivači Vlada Srbije ili lokalne samouprave ili su to udruženja građana i fakulteti.

Za podršku 2024. godine mogu da se prijave upravljači iz 37 zaštićenih područja, uključujući nacionalne parkove, parkove prirode, predele izuzetnih odlika i specijalne rezervate prirode. Detaljnu listu područja možete pogledati u oficijalnom pozivu OVDE.

Na programu mogu da učestvuju upravljači zaštićenih područja koja se nalaze na listi sa projektom koji se realizuje na teritoriji Republike Srbije. Period sprovođenja projekta može biti najviše 3 meseca, od trenutka potpisivanja ugovora do 31. avgusta 2024. godine. 

Program će pružiti podršku u izgradnji raznovrsnih kapaciteta upravljača, kako bi njihov rad o zaštiećnim područjima bio transparentniji i vidljiviji.   

Kako biste se upoznali sa programom, pročitajte pažljivo Smernice za podnosioce prijava  

Za sva pitanja u vezi sa programom podrške, pišite isključivo na imejl adresu zasticenapodrucja@mis.org.rs najkasnije do 15. aprila 2024. godine, do kraja radnog dana.

Prijava za učešće na programu ”Zajedno za zaštićena područja“  dostavlja se isključivo putem elektronskog obrasca kome možete pristupiti preko sledećeg LINKA.  Rok za prijavu projekata je do 19. aprila 2024. godine do 17:00 h (CET). 

Više informacija o konkursu za učešće u programu podrške ”Zajedno za zaštićena područja“, kao i dokumentaciji koji je potrebno preuzeti i popuniti, pogledajte na sajtu zazivotnusredinu.bos.rs.

Program se realizuje u okviru petogodišnjeg projekta ”Zajedno za životnu sredinu“ koji sprovode Beogradska otvorena škola (BOŠ) i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije, Međunarodnom unijom za zaštitu prirode (IUCN), udruženjem ENECA, međunarodnom ekološkom organizacijom The Nature Conservancy (TNC) i Američkom privrednom komorom u Srbiji (AmCham).

Foto: BOŠ


PRIMAJTE OBAVEŠTENJA O AKTUELNIM POZIVIMA
  AGRONEWS FB STRANICA

  MLADI POLJOPRIVREDNICI SRBIJE

  • +381 60 306 306 4
  • podrska.mps@gmail.com
  • www.podrskamps.org.rs

  CENTAR ZA ODRŽIVU POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ / AGRONEWS

  • +381 64 39 00 123
  • redakcija@agronews.rs
  • www.agronews.rs
  Rad mladih poljoprivrednika Srbije i Centra za održivu poljoprivredu i ruralni razvoj / Agronews medija, podržava Švedska u okviru programa
  Beogradske otvorene škole ” Mladi i mediji za demokratski razvoj “
  2022 All Right Reserved. Designed and Developed designbyMe