Podsticaji u poljoprivredi

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE ILI SUFINASIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA POLJOPRIVREDNIKA IZ OPŠTINE MALI IĐOŠ

by oliver

U cilju povezivanja poljoprivrednih proizvođača i prerađivača, povećanje produktivnosti gazdinstva, smanjenja proizvodnih troškova, jačanja kapaciteta i promocije ruralnih sredina, Opština Mali Iđoš raspisala je javni poziv na koji mogu konkurisati udruženja poljoprivrednika, a ukupnan iznos opredeljenih sredstava iznosi 1.250.000, 00 dinara.

Prijave na konkurs se predaju isključivo na predviđenom formularu, i mogu se preuzeti sa internet stranice www.maliidjos.rs
Konkurs je otvoren od 09.02.2024. godine do 16.02.2024. godine, sa sredstvima koji su predviđeni Odlukom o budžetu opštine Mali Iđoš za 2024. godinu za tu namenu.

Prijava na konkurs treba da sadrži:
1) Formular prijave za učešće na konkursu
2) Formular budžeta projekta
3) Fotokopiju Rešenja o registraciji (APR)
4) Fotokopiju Potvrde o vođenju računa kod Uprave za trezor
5) U koliko postoji partnerska organizacija obavezna je fotokopija ugovora / memoranduma o saradnji
6) Celokupni predlog projekta u elektronskoj formi na CD-u ili putem elektronske pošte na adresu opstina.maliidos@gmail.com
7) Izjavu o tačnosti podataka i prihvatanju uslova konkursa

Za sve detalje o načinu slanja prijave preuzmite javni poziv u celosti.


PRIMAJTE OBAVEŠTENJA O AKTUELNIM POZIVIMA
  AGRONEWS FB STRANICA

  MLADI POLJOPRIVREDNICI SRBIJE

  • +381 60 306 306 4
  • podrska.mps@gmail.com
  • www.podrskamps.org.rs

  CENTAR ZA ODRŽIVU POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ / AGRONEWS

  • +381 64 39 00 123
  • redakcija@agronews.rs
  • www.agronews.rs
  Rad mladih poljoprivrednika Srbije i Centra za održivu poljoprivredu i ruralni razvoj / Agronews medija, podržava Švedska u okviru programa
  Beogradske otvorene škole ” Mladi i mediji za demokratski razvoj “
  2022 All Right Reserved. Designed and Developed designbyMe