Podsticaji u poljoprivredi

Još 18 miliona dinara skladištarima za izmirenje obaveza prema voćarima

by Jelena Sajić

Firme i preduzetnici koji skladište malinu i višnju roda 2022. mogu da računaju na 18 miliona dinara iz republičkog budžeta za 2024. godinu na ime podrške za izmirenje obaveza prema proizvođačima maline i višnje, odlučila je Vlada Srbije, prenosi Biznis

Na sednici Vlade usvojena je dopuna Uredbe o vanrednoj interventnoj meri podrške pravnim licima i preduzetnicima koji skladište malinu i višnju, a koja je prvobitno usvojena u julu prošle godine i koja je predviđala kreditnu podršku skladištarima ukupne vrednosti 10 miliona dinara iz budžeta za 2023. godinu. Vlada Srbije je, inače, već menjala ovu Uredbu kada je u septembru prošle godine ukupan iznos podrške povećan sa 10 na nešto manje od 20 miliona dinara.

Kreditna podrška u vidu kredita radi izmirenja obaveza prema proizvođačima maline i višnje roda 2022. godine ostvaruje se kroz subvencionisanje dela kamate na kredit u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije NBS).

Referentna kamatna stopa NBS trenutno iznosi 6,5 odsto.

Uslovi za odobravanje kredita predviđaju da je maksimalni iznos kredita dobijen kao zbir proizvoda količine maline na zalihama za rod 2022. godine na dan podnošenja zahteva za kredit i cene u iznosu od 300 dinara po kilogramu, za maksimalno do 100 tona maline.

Kada je reč o višnjama, iznos kredita računa sa za cenu od 60 miliona dinara po kilogramu za maksimalno do 250 tona višnje na zalihama.

Rok otplate subvencionisanih kredita je do 24 meseca od dana puštanja kredita u tečaj, uključujući i grejs period u trajanju do šest meseci a nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou ne može biti veća od referentne kamatne stope NBS uvećane za 2,5 procentna poena.

Kreditna podrška po svakom pojedinačnom kreditu za subvencionisanje kamatne stope, inače, mora da odgovara visini referentne kamatne stope NBS, dok se korisnik kredita obavezuje da Banci plati kamatu od 2,5 procentna poena na iznos odobrenog kredita.


PRIMAJTE OBAVEŠTENJA O AKTUELNIM POZIVIMA
  AGRONEWS FB STRANICA

  MLADI POLJOPRIVREDNICI SRBIJE

  • +381 60 306 306 4
  • podrska.mps@gmail.com
  • www.podrskamps.org.rs

  CENTAR ZA ODRŽIVU POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ / AGRONEWS

  • +381 64 39 00 123
  • redakcija@agronews.rs
  • www.agronews.rs
  Rad mladih poljoprivrednika Srbije i Centra za održivu poljoprivredu i ruralni razvoj / Agronews medija, podržava Švedska u okviru programa
  Beogradske otvorene škole ” Mladi i mediji za demokratski razvoj “
  2022 All Right Reserved. Designed and Developed designbyMe