Podsticaji u poljoprivredi


Cilj Konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini. U Sektoru mleko je neophodno izvršiti poboljšanje kvaliteta mleka i rasnog sastava stočnog fonda. U Sektoru meso neophodno je poboljšanje kvaliteta mesa, rasnog sastava stočnog
fonda.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda (junica mlečnih i kombinovanih rasa) i svinja (nazimica).

Konkurs priplodna grla
Pravilnik priplodna grla
Prijava
Izjava dobavljača

Za korisnike koji se prijavljuju preko platforme za online prijave na konkurs:

Izjave moraju biti potpisane u skladu sa odredbama Zakona o
elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u
elektronskom poslovanju („Sl. Glasnik RS“, br. 94/2017 i 52/2021).

IZJAVA 1 (samo za elektronsku prijavu)
IZJAVA 2 (samo za elektronsku prijavu)
IZJAVA 3 (samo za elektronsku prijavu)
Izjava dobavljača (samo za elektronske prijave)
Korisnicko uputstva za online prijave na konkurs RPGPRIMAJTE OBAVEŠTENJA O AKTUELNIM POZIVIMA
  AGRONEWS FB STRANICA

  MLADI POLJOPRIVREDNICI SRBIJE

  • +381 60 306 306 4
  • podrska.mps@gmail.com
  • www.podrskamps.org.rs

  CENTAR ZA ODRŽIVU POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ / AGRONEWS

  • +381 64 39 00 123
  • redakcija@agronews.rs
  • www.agronews.rs
  Rad mladih poljoprivrednika Srbije i Centra za održivu poljoprivredu i ruralni razvoj / Agronews medija, podržava Švedska u okviru programa
  Beogradske otvorene škole ” Mladi i mediji za demokratski razvoj “
  2022 All Right Reserved. Designed and Developed designbyMe