Podsticaji u poljoprivredi

Novi Sad subvencioniše sertifikaciju proizvoda sa oznakom geografskog porekla

by Jelena Sajić

Javni poziv za dodelu subvencija za troškove sertifikacije poljoprivrednih proizvoda sa oznakom geografskog porekla na teritoriji Grada Novog Sada za tekuću godinu otvoren je do 30. aprila

Za ovu namenu Grad je izdvojio 1,5 miliona dinara. ”Subvencije će biti dodeljene ovlašćenim korisnicima oznake geografskog porekla poljoprivrednih proizvoda do 100% učešća, a po priloženom predračunu ovlašćene sertifikacione organizacije”, navodi se u pozivu koji je objavljen na sajtu Grada.

Pravo na podnošenje prijava imaju isključivo ovlašćeni korisnici pomenutih oznaka, a osim prijavnog formulara, poljorpivrednici moraju od dokumentacije da prilože i važeće Rešenje Zavoda za intelektualnu svojinu o priznavanju statusa, izvod iz APR-a o aktivnom statusu za 2024. godinu, ugovor ili overenu fotokopiju ugovora sa akreditovanom sertifikacionom organizacijom, predračun za troškove kontrole i sertifikacije, kao i izjavu podnosioca prijave da nije koristio sredstva za iste namene od drugih nivoa vlasti.

Formular prijave može se preuzeti svakog radnog dana na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove u Gradskoj kući (Trg slobode 1) od 7.30 do 15.30 časova, na sajtu Grada ili Gradske uprave za privredu (www.privredans.rs).

Prijava za učešće sa potrebnom dokumentacijom podnosi se predajom na pisarnici u zatvorenoj koverti sa naznakom “„”Prijava za dodelu subvencija za troškove sertifikacije proizvoda sa oznakom geografskog porekla na teritoriji Grada Novog Sada za 2024. godinu”.

Dodatne informacije moguće je dobiti pozivom na broj 021/425-414 ili 021/6614-085.

Komisija za realizaciju mera programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada Novog Sada doneće Odluku o izboru korisnika subvencija u roku od 30 dana po isteku roka za podnošenje prijava.


PRIMAJTE OBAVEŠTENJA O AKTUELNIM POZIVIMA
  AGRONEWS FB STRANICA

  MLADI POLJOPRIVREDNICI SRBIJE

  • +381 60 306 306 4
  • podrska.mps@gmail.com
  • www.podrskamps.org.rs

  CENTAR ZA ODRŽIVU POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ / AGRONEWS

  • +381 64 39 00 123
  • redakcija@agronews.rs
  • www.agronews.rs
  Rad mladih poljoprivrednika Srbije i Centra za održivu poljoprivredu i ruralni razvoj / Agronews medija, podržava Švedska u okviru programa
  Beogradske otvorene škole ” Mladi i mediji za demokratski razvoj “
  2022 All Right Reserved. Designed and Developed designbyMe