Podsticaji u poljoprivredi

U Rekovcu održana vršnjačka edukacija

by Jelena Sajić

Nakon uspešno završenog edukativnog kampa “Letnja škola za mlade poljoprivrednike – Jačanje konkurentnosti kroz implementaciju zajedničke poljoprivredne politike EU“, u cilju daljeg prenosa znanja, održana je edukativna radionica za učenike više razreda i smerova Poljoprivredno – veterinarske škole sa domom učenika u Rekovcu

Ova škola bila je domaćin letnjeg kampa, sa kog su polaznici poneli pozitivne utiske, a nakon toga u saradnji sa mentorima i profesorima radili na daljem usavršavanju i pripreme prezentacije i edukacije koju su i održali svojim vršnjacima.

Edukacija je bila usmerena na teme kao što je bolje razumevanje načina finansiranja poljoprivrede kroz podelu na direktna davanja i mere ruralnog razvoja, a ujedno je vršeno i poređenje nivoa izdavanja za poljoprivredu na nivou Evropske unije i kod nas u Srbiji.

Učenici ekonomskog smera bili su najviše zainteresovani o temi konkurentnosti i načina ostvarivanja prava na podsticaje, a govorilo se i o predstojećim agroekološkim merama čijom primenom bi poljoprivrednicima bila omogućena dodatna finansijska podrška.

Ovaj projekat sprovode Mladi poljoprivrednici Srbije uz podršku Ministarstva prosvete Republike Srbije, a edukativni program ima za cilj da mladi zauzmu ulogu vršnjačkih edukatora, nakon završene Letnje škole.

Oliver Aleksić, koordinator ovog projekta, ocenio je da je ovakav koncept vršnjačke edukacije daleko efikasniji po pitanju usvajanja novih znanja, a samo povezivanje mladih istih strukovnih usmerenja izuzetno je važno, naročito po pitanju dalje saradnje i razmene informacija.


PRIMAJTE OBAVEŠTENJA O AKTUELNIM POZIVIMA
  AGRONEWS FB STRANICA

  MLADI POLJOPRIVREDNICI SRBIJE

  • +381 60 306 306 4
  • podrska.mps@gmail.com
  • www.podrskamps.org.rs

  CENTAR ZA ODRŽIVU POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ / AGRONEWS

  • +381 64 39 00 123
  • redakcija@agronews.rs
  • www.agronews.rs
  Rad mladih poljoprivrednika Srbije i Centra za održivu poljoprivredu i ruralni razvoj / Agronews medija, podržava Švedska u okviru programa
  Beogradske otvorene škole ” Mladi i mediji za demokratski razvoj “
  2022 All Right Reserved. Designed and Developed designbyMe