Podsticaji u poljoprivredi

U toku Konkurs za podsticajna sredstva iz lokalnog fonda za razvoj poljoprivrede u opštini Golubac

by Jelena Sajić

Konkursom je planirana podrška fizičkim licima – nosiocima komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava koji se bave proizvodnjom i preradom hrane. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom konkursu su tri miliona dinara

Ovim konkursom se posebno pozivaju žene i mladi koji su nosioci poljoprivrednih gazdinstava da se prijave i koriste podsticajna sredstva za razvoj svoje proizvodnje

Pravo učešća na ovom konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva sa aktivnim statusom, koja imaju prebivalište na teritoriji lokalne samouprave i koji nemaju evidentiranih neizmirenih dugovanja prema jedinici lokalne samouprave (dostavlja se uverenje iz LPA Golubac).

Podnosioci prijave na Konkurs mogu da ostvare pravo na korišćenje podsticajnih sredstava jednom u toku budžetske godine i ne mogu se prijaviti ponovo za podršku do isplate svih prethodno dobijenih sredstava po ovom Konkursu.

Fizičko lice koji ostvari pravo po ovom osnovu potpisuje ugovor sa RRA „Braničevo-Podunavlje“ doo (dalje: RRA BP) sa jasno definisanim pravima i obavezama nakon čega nabavlja opremu ili mašinu potrebnu za unapređenje proizvodnje ili prerade hrane. Maksimalan iznos za nabavku opreme ili mašina je 300.000 dinara dok je minimalan 60.000 dinara sa PDV-om po poljoprivrednom proizvođaču.

Ukoliko je korisniku potrebna oprema ili mašina čija je cena veća od maksimalno dozvoljenog iznosa naznačenog u konkursu, u tom slučaju korisnik ima pravo da aplicira za opremu ili mašinu čiji je iznos sa PDV-om veći, sa tim da razliku u ceni opreme plaća samostalno, a podsticajna sredstva koristi kako bi lakše realizovao investiciju.

Takođe, korisnik može da aplicira i za nabavku polovne opreme sa garancijom. Odnos učešća Fonda za nabavku polovne opreme i mašina biće isti kao i za nabavku novih.

Podsticajna sredstva namenjena su za nabavku mehanizacije potrebne za poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda; košnica, pčelinjih društava i mašina i opreme za pčelarstvo; repromaterijala, mašina i opreme potrebne za ratarsku ili povrtarsku proizvodnju

Podsticajna sredstva namenjena su i za pripremu biznis plana za potrebe apliciranja na javne pozive vezane za poljoprivrednu proizvodnju.

OBAVEZE KORISNIKA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Korisnici podsticajnih sredstava su u obavezi da pri potpisivanju ugovora, kao sredstvo obezbeđenja, deponuju ličnu menicu u iznosu pozjamljenih sredstava iz Fonda.

Korisnici su u obavezi da iznos pozajmice utroše u skladu sa ugovorenom namenom najkasnije u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora i za iste dostave Implementacionom partneru odgovarajući dokaz (račun).

Takođe, korisnici mere preuzimaju obavezu da u naredne tri godine od potpisivanja ugovora sa Implementacionim partnerom (RRA Braničevo-Podunavlje) vrate svoj deo učešća.

Rok za prijavu na konkurs je od 17. juna do 17. jula 2024. godine. Prijave koje pristignu nakon utvrđenog roka neće biti prihvaćene.

Javni poziv se objavljuje u okviru programa ”Lokalni fondovi za razvoj poljoprivrede” koji sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac u okviru Projekta ”Velika mala privreda”, koji finansira USAID, a implementira ACDI/VOCA.

Više informacija i obrasce za prijavu na konkurs potražite OVDE.

Foto: Fondacija Divac


PRIMAJTE OBAVEŠTENJA O AKTUELNIM POZIVIMA
  AGRONEWS FB STRANICA

  MLADI POLJOPRIVREDNICI SRBIJE

  • +381 60 306 306 4
  • podrska.mps@gmail.com
  • www.podrskamps.org.rs

  CENTAR ZA ODRŽIVU POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ / AGRONEWS

  • +381 64 39 00 123
  • redakcija@agronews.rs
  • www.agronews.rs
  Rad mladih poljoprivrednika Srbije i Centra za održivu poljoprivredu i ruralni razvoj / Agronews medija, podržava Švedska u okviru programa
  Beogradske otvorene škole ” Mladi i mediji za demokratski razvoj “
  2022 All Right Reserved. Designed and Developed designbyMe