Podsticaji u poljoprivredi

Za subvencionisanje nabavke zaštitnih ramova za traktore izdvojeno 125 miliona dinara

by Jelena Sajić

Vlada Srbije donela je Uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor koji se u saobraćaju koristi bez zaštitne kabine ili rama

Cilj sprovođenja Uredbe je unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima. Pod zaštitnim ramom u smislu ove uredbe smatra se deo traktora koji služi da zaštiti vozača od povrede u slučaju da se traktor prevrne.

Pravo na subvencionisanu dodelu zaštitnog rama imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji su vlasnici ili korisnici traktora registrovanih u Republici Srbiji koji su stariji od deset godina, koji zbog gubitka računa, prestanka pravnih lica ili smrti fizičkih lica od kojih su kupili vozilo ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da pribave odgovarajući dokaz o vlasništvu i poreklu vozila i dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama za vozilo i koji su u zakonitom i savesnom posedu vozila najmanje pet godina.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju subvencionisane nabavke zaštitnog rama u 2024. godini iznose 125.000.000 dinara.

Subvencionisana dodela zaštitnog rama sprovodi se isplatom iznosa do 30.000 dinara na ime plaćanja u celini kupoprodajne cene novog zaštitnog rama izabranom proizvođaču zaštitnog rama za modele traktora IMT 533IMT 539IMT 540IMT 542IMT 549TAFE 35TAFE 42TAFE 45MASSEY FERGUSON 35, odnosno subvencionisana dodela zaštitnog rama sprovodi se isplatom iznosa do 39.000 dinara na ime plaćanja u celini kupoprodajne cene novog zaštitnog rama izabranom proizvođaču zaštitnog rama za modele traktora IMT 558IMT 559IMT 560IMT 560 de luxeIMT 567 de luxeIMT 560 DV de luxeIMT 567 DV de luxeIMT 565 de luxeIMT 569 de luxeIMT 565 DV de luxeIMT 569 DV de luxeIMT 577 (bez prednje vuče)IMT 575IMT 578 i IMT 577 de luxe (bez prednje vuče), a u koju je uračunat i transport do mesta za ispitivanje vozila koje je najbliže korisniku subvencije, kao i isplatom iznosa od 7.000 dinara na ime plaćanja postupka ispitivanja prepravke traktora ovlašćenim pravnim licima za ispitivanje vozila.

Zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama u skladu sa ovom uredbom podnosi se Agenciji u zatvorenoj koverti, na adresu: Agencija za bezbednost saobraćaja, Bulevar Mihaila Pupina 2, 11070 Novi Beograd, sa naznakom: “„”Zahtev za subvencionisanu dodelu novog zaštitnog rama” ili putem elektronske adrese Agencije ramovi@abs.gov.rs.

Redosled ostvarivanja prava na dodeljivanje subvencije utvrđuje se prema vremenu prijema potpunog zahteva.

Zahtevi za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama podnose se Agenciji zaključno sa 15. majem 2024. godine za tekuću godinu.

Agencija vrši subvencionisanu dodelu zaštitnog rama po pristiglim, potpunim zahtevima, do visine ukupno raspoloživih sredstava za realizaciju subvencionisane nabavke zaštitnog rama u 2024. godini. Posle isteka roka za proizvodnju zaštitnih ramova, Agencija dostavlja Ministarstvu izveštaj u kojem se navodi broj proizvedenih ramova kao i njihovi serijski brojevi.

Foto: Facebook


PRIMAJTE OBAVEŠTENJA O AKTUELNIM POZIVIMA
  AGRONEWS FB STRANICA

  MLADI POLJOPRIVREDNICI SRBIJE

  • +381 60 306 306 4
  • podrska.mps@gmail.com
  • www.podrskamps.org.rs

  CENTAR ZA ODRŽIVU POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ / AGRONEWS

  • +381 64 39 00 123
  • redakcija@agronews.rs
  • www.agronews.rs
  Rad mladih poljoprivrednika Srbije i Centra za održivu poljoprivredu i ruralni razvoj / Agronews medija, podržava Švedska u okviru programa
  Beogradske otvorene škole ” Mladi i mediji za demokratski razvoj “
  2022 All Right Reserved. Designed and Developed designbyMe